Contact Center

Akcje dla ruchu przychodzącego oraz wychodzącego dla korporacji z sektora naftowego

Sytuacja
• Zlecenie na zewnętrz całej obsługi klienta wewnętrznego, indywidualnego oraz biznesowego dla detalicznej sieci stacji paliw, którego celem był wzrost efektywności obsługi klienta.
• Obsługa klienta polegająca na: obsłudze serwisów informacyjnych, akcjach sprzedażowych, obsłudze help-desk`u i reklamacji.

Zadania dla Contact Center
• Obsługa podstawowych serwisów informacyjnych (infolinii) dotyczących produktów i usług oferowanych przez klienta, skierowanych do obsługi stacji paliw oraz klientów
• Prowadzenie akcji wychodzących, polegających na wykonywaniu połączeń telefonicznych oraz dystrybucji wiadomości tekstowych sms w celach informacyjnych oraz w celach pozyskania klientów w ramach programu lojalnościowego oraz programu flotowego
• Obsługa całodobowego help-desku dla pracowników detalicznej sieci stacji paliw
• Realizacja obsługi ogólnych zgłoszeń reklamacyjnych oraz reklamacji dotyczących programu lojalnościowego wpływających na określone adresy mailowe zgodnie z procedurami wytyczonymi przez klienta 
• Automatyczne serwisy IVR, informujące np. uczestników programu lojalnościowego o liczbie brakujących punktów niezbędnych do uzyskania premii punktowej.
 

Przeprowadzone działania
Wdrożenie każdego projektu odbywa się w trzech etapach:

Etap I przygotowanie:
• Dobór zespołu projektowego.
• Opracowanie harmonogramu wdrożenia kampanii.
• Opracowanie wraz z klientem materiałów szkoleniowych.

Etap II wdrożenie:
• W tym etapie przeprowadzono szkolenia pracowników.

Etap III realizacja:
• Obsługa kampanii – rejestracja rozmów. 
• Bieżąca kontrola jej realizacji. 
• Ewentualne zmiany. 
• Raportowanie – dziennie, tygodniowe, miesięczne oraz statystyki raportowe z dostępem on-line.

Osiągnięte efekty
• Wzrost efektywności obsługi klienta a co za tym idzie obniżenie kosztów. 
 

Swój biznes powierzyli nam:

© Contact Center- outsourcing call center, telemarketing, telesprzedaż Mapa strony | Napisz do nas | Zastrzeżenia prawne

Created by OS3 multimedia