Contact Center

Badania marketingowe

Badania rynku i opinii realizowane są za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing).

Dane gromadzone przez naszych konsultantów podczas ankiety telefonicznej są automatycznie zapisywane w specjalnie zaprojektowanym systemie, dzięki czemu wyniki mogą błyskawicznie zostać poddane analizie statystycznej, zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Metoda ta pozwala na szybki dostęp do wyników, również online.

W ramach realizacji badania otrzymujesz raport zawierający jego wyniki wraz z rekomendacjami oraz nagrania przeprowadzonych rozmów.

Zakres usługi:

• indywidualny dobór metodologii badania i budowa spersonalizowanego kwestionariusza
• przygotowanie bazy danych, dobór próby, opracowanie skryptu rozmowy
• zakodowanie skryptu
• szkolenia konsultantów realizujących badanie
• realizacja wywiadów telefonicznych
• opracowanie raportu z wynikami badania w formie przejrzystej prezentacji z rekomendacjami działań

Zakres oferty:

• badania rynku i sondaże opinii
• sondaże przedwyborcze
• badania przebiegu i skuteczności kampanii reklamowych
• aktualizacje danych
• badania satysfakcji klientów
• badanie typu „Mystery Shopping”

Korzyści:

• szybka realizacja badania niezależnie od ilość wywiadów
• atrakcyjny poziom cenowy oferowanych usług
• pełna kontrola przebiegu procesu zbierania danych i pracy ankieterów (prowadzenie wywiadu, kontrola realizacji próby)
• standaryzacja procesu prowadzenia wywiadu
• stały dostęp do przeprowadzonych wywiadów w trakcie realizacji badania
• szeroka oferta badań konsumenckich oraz b2b
 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt : badania@contactcenter.pl

Wróć do poprzedniej strony

Swój biznes powierzyli nam:

© Contact Center- outsourcing call center, telemarketing, telesprzedaż Mapa strony | Napisz do nas | Zastrzeżenia prawne

Created by OS3 multimedia