Contact Center

Modele współpracy

Trzy modele współpracy dostosowane do potrzeb

Pełne wsparcie procesu badawczego
Realizacja pełnego procesu badawczego pod opieką i nadzorem ekspertów ds. badań:
• zdefiniowanie wraz z Klientem tematu, celu oraz koncepcji badania
• ustalenie najlepszej formy badania (CATI/CAWI)
• określenie próby badawczej
• budowa kwestionariuszy i wskaźników
• realizacja ankiet
• analiza wyników badania w postaci raportu końcowego przedstawiającego wnioski i rekomendacje.
 

Podstawowe wsparcie procesu badawczego
Rozwiązanie zapewniające:
• wsparcie eksperckie w fazie przygotowania badania ( pomoc w opracowaniu kwestionariusza i doborze próby)
• realizację badania według wybranej przez Klienta formy (CATI/CAWI)
Klient po realizacji otrzymuje dane surowe.

 

 

 

Realizacja ankiet CATI/CAWI
Realizacja ankiet zgodnie z wytycznymi zlecającego.
• CATI – zapewnienie doświadczonych ankieterów wraz z w pełni wyposażonymi stanowiskami, możliwość odsłuchania rozmów, prezentacja wyników online na bieżąco
• CAWI – przygotowanie elektronicznej wersji ankiety według zaleceń zleceniodawcy oraz dystrybucja ankiet.
Klient po realizacji otrzymuje dane surowe.
Rozwiązanie dedykowane Agencjom Badawczym i dużym podmiotom posiadającym własne działy badawcze.

Swój biznes powierzyli nam:

© Contact Center- outsourcing call center, telemarketing, telesprzedaż Mapa strony | Napisz do nas | Zastrzeżenia prawne

Created by OS3 multimedia